top of page
IMG_2298.jpeg

DE GREIDHOEKE. 
DE REGIO ROND HÚNS.

KLEIWEIDESTREEK

De Greidhoek, ook wel bekend als De Greidhoeke in het Fries, of de Kleiweidestreek, is een gebied gelegen in Friesland, tussen de steden Leeuwarden, Franeker, Bolsward en Sneek. Het staat vooral bekend om zijn uitgestrekte weidelandschap, dat bezaaid is met rijke terpdorpen. Dit gebied beslaat grotendeels het zuidelijke deel van het historische landschap Westergo en valt binnen de grenzen van de gemeente Súdwest-Fryslân. Daarnaast maakt het zuidelijke deel van De Greidhoek deel uit van zowel de Zuidwesthoek-streek als het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân.

 

De regio bestaat hoofdzakelijk uit grasland, waarbij "greide" in het Fries verwijst naar grasland op klei. De grutto, samen met de kievit, wordt veelvuldig aangetroffen in De Greidhoek en geldt als een symbool van het gebied. Ook het dorp Jorwerd, dat bekendheid kreeg door het boek 'Hoe God verdween uit Jorwerd' van Geert Mak, bevindt zich in dit groene landschap.

IMG_5138.jpeg
Pompebled.svg.png
Pompebled.svg.png
img-4171-foto-tph-aan-vaart-1703928855.jpg

GRYTSHOEK

De naam "Greidhoek" heeft verschillende spellingsvarianten gekend door de eeuwen heen. Van oudsher werd het gebied aangeduid als "Grytshoek" of "Grytshoeck", waarbij "gryt" verwijst naar het Friese woord voor grasland. In de loop der tijd is de spelling geëvolueerd naar "Greidhoek", waarbij "greid" het moderne Friese woord is voor gras.

Pompebled.svg.png
1024px-Slachte_1750.jpg

DE SLACHTEDIJK

De Greidhoeke herbergt een aantal charmante dorpjes die elk hun eigen unieke karakter en charme hebben. Zoals Húns, Leons, Baard, Easterlittens en Wommels. 

 

De Slachtedijk, ook bekend als de Slachte in het Fries, strekt zich uit over bijna 42 kilometer door de Greidhoeke. Deze oude dijk rijst ongeveer 1,5 meter boven het omliggende landschap uit. Eens in de vier jaar vindt de Slachtemarathon plaats, een loopwedstrijd van Oosterbierum naar Raard, of omgekeerd.

 

De natuurorganisatie It Fryske Gea is verantwoordelijk voor het beheer van de bermen langs de Slachtedijk, voornamelijk met als doel de biodiversiteit van bloemen en planten te bevorderen.

Pompebled.svg.png

OP DE BODEM VAN OUDE ZEE

De Greidhoeke werd lange tijd beheerst door de zee. Zo'n 2500 jaar geleden werden hier de eerste terpen opgeworpen als bescherming tegen het water. Tegenwoordig herbergt dit gebied enkele van de belangrijkste weidevogelgebieden van Natuurmonumenten, waaronder Skrok, Skrins en de Lionserpolder. Het oude cultuurlandschap, gekenmerkt door slootjes, greppels en bloemrijke graslanden waarin weidevogels floreren, is hier nog steeds prominent aanwezig. Deze gebieden vormen een opvallend contrast met de vaak intensief gebruikte landbouwgronden elders in de Greidhoeke.

Pompebled.svg.png
5630717083db.jpg
bottom of page