top of page
IMG_2285_edited.jpg

BÛTER, BREA EN GRIENE TSIIS.
LEER MEER OVER HET FRIES.

cms_visual_1921730.jpg_1673953921000_1200x1652-aadf64b917.jpg

WESTERLAUWERS FRIES

Het Fries, ook wel bekend als het Westerlauwers Fries, is een taal met een rijke geschiedenis. We vertellen je graag meer over de oorsprong van de taal, de regio's waar het wordt gesproken, het Kleifries dialect en de iconische spreuk van Grutte Pier.

In ons vakantiehuisje in Friesland hebben we veel borden en tegeltjes opgehangen met Friese uitdrukkingen. Laat je onderdompelen in de sfeer van Friesland. Boek vandaag nog je Friesland vakantie >

Pompebled.svg.png
Pompebled.svg.png
Codexroordapagina.jpg

OORSPRONG

Het Fries is een Germaanse taal die nauw verwant is aan het Engels en het Nederduits. De wortels van het Fries gaan terug tot ver voor de middeleeuwen, met vroege teksten die dateren uit de 8e eeuw. Deze teksten, zoals de oudste fragmenten van het Oudfries in de Codex Roorda, tonen de vroege ontwikkeling van de taal en haar plaats in de regionale cultuur.

Pompebled.svg.png

VERSPREIDING

In haar hoogtijdagen werd het Fries gesproken over een veel groter gebied dan alleen de huidige provincie Friesland. Het besloeg delen van het huidige Nederland, Duitsland en zelfs Denemarken. Tegenwoordig wordt het Fries erkend als een officiële taal in Nederland en geniet het bescherming en ondersteuning van de overheid. Naast Friesland wordt de taal ook gesproken in delen van Groningen en in enkele Friese en Groningse eilanden.

Pompebled.svg.png
Taalsituatie_Noord-Nederland.png
IMG_2292.jpeg

KLEIFRIES; DIALECT VAN DE GREIDHOEKE

Een interessant aspect van het Fries is het bestaan van verschillende dialecten, waaronder het Kleifries. Dit dialect wordt onder andere gesproken in de regio Greidhoeke, een vruchtbaar landbouwgebied in het zuidwesten van Friesland. Kleifries vertoont enkele verschillen in uitspraak, vocabulaire en grammatica ten opzichte van het Standaardfries, maar blijft toch duidelijk herkenbaar als onderdeel van de Friese taalfamilie.

Pompebled.svg.png

GRUTTE PIER

Een van de meest bekende uitdrukkingen in het Fries is onlosmakelijk verbonden met de legendarische figuur Grutte Pier: "Bûter, brea en griene tsiis; wa't dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries." Deze spreuk, die vertaald kan worden als "Boter, brood en groene kaas; wie dat niet kan zeggen, is geen oprechte Fries" werd naar verluidt uitgesproken door de Friese leider Grutte Pier tijdens de oorlog tussen Friesland en de hertog van Saksen, en waarschijnlijk ook tijdens conflicten met Holland om te bepalen of iemand echt Fries was.

Pompebled.svg.png
IMG_2295.jpeg
bottom of page