top of page

VAN GRUTTO TOT KIEVIT.
SPOT VOGELS IN DE BUURT VAN HÚNS

In Friesland zijn veel verschillende soorten vogels te vinden. In de zomer komen er talloze trekvogels naar Friesland om te broeden, waaronder grutto's, kieviten en scholeksters. In de winter verblijven er veel overwinterende vogels in Friesland, zoals meeuwen, eenden en ganzen. In de omgeving van ons vakantiehuis in Friesland kun je al vele verschillende soorten spotten. Van spreeuw tot huismus. Van gierzwaluw tot winterkoning. En van putter tot zanglijster. We lichten er een aantal voor je uit: 

GRUTTO

 

De grutto is een van de bekendste vogels in Friesland en is gemakkelijk te herkennen aan zijn grote, donkere gestalte en lange, witte nek. Grutto's broeden in grote groepen in de weilanden en moerassen van Friesland en zijn vaak te horen met hun karakteristieke roep.

IMG_2664.HEIC

KIEVIT

 

De kievit is een andere belangrijke broedvogel in Friesland en is te herkennen aan zijn oranje borst en witte veren. Kieviten zijn vaak te zien in de weilanden en akkers van Friesland, waar ze voedsel zoeken in de grond.

IMG_2663.HEIC

ROODMUS

 

De roodmus, met zijn felrode borst, is een kleurrijke verschijning in het Friese landschap tijdens het broedseizoen.

de_kneu_ofwel_de_common_linnet_577f431426228_large.jpg

SCHOLEKSTER

 

De scholekster is een andere algemene vogel in Friesland en is te herkennen aan zijn zwart-wit gestreepte veren en lange, kromme snavel. Scholeksters broeden langs de kusten van Friesland en zijn vaak te horen met hun luidruchtige roep.

Haematopus_ostralegus_He.jpg

MEEUW

 

Meeuwen zijn gemakkelijk te herkennen aan hun grijze veren en lange, scherpe snavel. Ze zijn vaak te zien langs de kusten van Friesland, waar ze voedsel zoeken in de zee.

meeuwen.jpg

KRAKEEND

 

Eenden zijn ook algemeen in Friesland in de winter en komen in verschillende soorten voor, zoals krakeenden, eenden en zwanen. Ze zijn vaak te zien in de meren en rivieren van Friesland, waar ze voedsel zoeken in het water.

0a446fc2-4c01-4533-8b45-6cde0d9bd8a3.jpg

BRANDGANS

 

Ganzen zijn ook vaak te zien in Friesland in de winter en komen in verschillende soorten voor, zoals wilde ganzen, Canadese ganzen en brandganzen. Ganzen zijn gemakkelijk te herkennen aan hun lange, sierlijke nek en luidruchtige roep. Ze zijn vaak te zien in de weilanden en akkers van Friesland, waar ze voedsel zoeken in het gras.

brandganzen1.jpg

BOOMKLEVER

 

De boomklever is een behendige klimmer die zijn naam eer aandoet door verticaal langs boomstammen te schuiven op zoek naar insecten.

Boomklever - Wouter Cardoen 1.webp

BONTE VLIEGENVANGER

 

De bonte vliegenvanger is een elegante vogel die behendig insecten uit de lucht vangt en vanaf een tak zijn territorium bewaakt.

e2f0461d-a8ab-4728-a508-69475318f3ff.jpg

GEKRAAGDE ROODSTAART

 

De gekraagde doodstaart, met zijn opvallende oranje staart en zwarte kraag, is een bekende verschijning in de tuinen en bosranden van Friesland.

517.jpg

TORENVALK

 

De torenvalk, met zijn kenmerkende zwarte vlekken op zijn witte borst en zijn gewoonte om vanaf hoge uitkijkposten te jagen, is een veelvoorkomende roofvogel in Friesland.

torenvalk-28.jpg

KNEU

 

De kneu, met zijn zachtroze borst en grijze kop, is een charmante zangvogel die vaak te vinden is de graslanden van Friesland.

Linnet-Mindaugas_Urbonas-3.jpg

BUIZERD

 

De buizerd jaagt typisch in open terrein, maar kiest bosranden uit om te nestelen. Zijn prooi bestaat meestal uit kleine zoogdieren, amfibieën zoals kikkers en kleine vogels, maar hij zal ook aas eten als dat beschikbaar is. In Europa is de buizerd de meest voorkomende roofvogel.

Buizerd1.jpg

MEERKOET

 

Meerkoeten hebben volledig zwarte veren, een witte snavel en voorhoofd en rode ogen. Ze hebben grote blauwgroene poten met gespreide zwemvliezen. Meerkoeten duiken vaak, vooral tijdens het zoeken naar waterplanten. Ze vliegen niet graag en geven er de voorkeur aan om rennend over het water te bewegen.

1563a628-31b3-4a70-ae0f-a7682f869c36.jpg

AALSCHOLVER

 

Aalscholvers zitten vaak met gespreide vleugels op paaltjes bij water, voornamelijk om hun verenkleed te laten drogen. Ze duiken vaak diep en jagen langdurig op vis. De broedperiode van de aalscholver begint soms al in december en strekt zich uit tot juni. Kolonies blijven bezet tot eind augustus. Ze broeden graag in kolonies dicht bij water met veel vis.

20210922-DSC_1506-2-2-1.jpg

TJIFTJAF

 

De tjiftjaf dankt zijn naam aan zijn zang, die klinkt als "tjif-tjaf". Deze insecteneter heeft een dunne, delicate snavel. Tjiftjaffen zijn zeer beweeglijk en vertonen vaak rusteloos gedrag. Ze behoren tot de eerste zangvogels die terugkeren van hun winterverblijf, met hun zang die al in maart te horen is. Tijdens het midden van de zomer is er echter geen gezang te horen. In september begint de tweede zangperiode, die doorgaat tot oktober.

Tjiftjaf op tak - Shutterstock.webp

VOGELAARS

 

Er zijn natuurlijk nog vele andere soorten vogels te zien in Friesland, zoals spreeuwen, roodborstjes en mussen. De rijke natuur van Friesland biedt een grote diversiteit aan vogels en is een paradijs voor vogelaars.

 

Kom je een tijdje verblijven in onze recreatiewoning? Alleen al in onze achtertuin kun je genieten van de vele vogels. Of pak de fiets of ons bootje en neem je verrekijker mee. Zodat je nog meer bijzondere vogels kunt spotten.

322f4b14-128e-447f-b7dc-f3dc8834331c_thumb1920.jpg
bottom of page